top of page

Opplevelser

Våttån

Våttån er et gammelt vardested, som ligger mellom Løkkendalen og elvadalen (mot Storås). Våttån ligger 517 meter over havet.

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden som går gjennom Løkken Verk er Gudbrandsdalsleden, som var hovedveien til Nidaros i middelalderen. Her kan du gå i fotsporene til tusener av pilegrimer som har gått her før deg.

Garnbutikken Fortuna

På Løkken Verk liggen en helt spesiell garnbutikk, som folk reiser langt for å besøke - en garndestinasjon.

Orkla Gjestebolig

Orkla Gjestebolig ble bygget av Orkla Grube-Aktiebolag i 1916 som et ledd i den store utbyggingen på Løkken Verk. Orkla Grube og aktiebolag ble etablert i 1904, og i forbindelse med utvidelse av driften og investorer blant annet fra Sverige ble det behov for standsmessig inkvartering på Løkken Verk. Huset ble blant annet brukt i forbindelse med styremøter og andre viktige møter for selskapet. Under navnet Orkla Hotell ble det også drevet som hotell for reisende selgere, og her var også en avdeling for ugifte funksjonærer.

Orkla Industrimuseum

Orkla Industrimuseum ligger midt i sentrum av Løkken Verk, og her kan du få innblikk i 333 år med gruvehistorie. Her kan du bli nærmere kjent med Gammelgruva, Steinparken, Thamshavnbanen og utstillingene i Informasjonssenteret.

Thamshavnbanen

Thamshavnbanen ble bygd for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna på Orkanger. Alt fra starten ble det også person- og godstransport på Thamshavnbanen. Da banen ble åpnet av Kong Haakon 7 i 1908 var banen mellom Thamshavn og Svorkmo, men byggingen av banen mellom Svorkmo og Løkken Verk var allerede godt i gang og denne strekningen ble åpnet i 1910.

Gammelgruva

Lokalsamfunnet Løkken Verk er bygd opp rundt over 300 år med gruvedrift. Malmen i Løkkenfeltet ble funnet i 1652 og gruvene satt i drift i 1654. Senere viste det seg at dette var en av verdens største forekomster av kobberholdig svovelkis. l de første 250 årene var kobberet hovedproduktet, deretter kom en periode hvor man tok ut både kobber og svovel. De siste driftsårene var kobber, sink og sølv salgsproduktene fra gruvene på Løkken. Gruva ble nedlagt 10. juli 1987, etter 333 år med drift.

Frillsjøen

Frilsjøen ligger ca to km fra Løkken Verks sentrum. Dette er en perle som lokalbefolkningen kjenner godt, og gjerne bruker. Her finnes det en trivelig badeplass, og en campingplass med hytteutleie, plasser for bobiler,campingvogner og telt. Både lang- og korttidsutleie. Det finnes også en del private hytter i området.

Gråhåmmårn

Gråhåmmårn er et lite fjell, som ligger rett sør for sentrum av Løkken Verk. Det ligger rett opp for gamle Løfshus skole, og fra denne toppen har man en flott utsikt mot Løkken Verks sentrum og gruveanlegget.

Bjørnli Haveby

Bjørnli Haveby er et boligområde på Løkken Verk, på åsen vest for sentrum. Bolighusene ble i hovedsak oppført i årene 1915–1921.

bottom of page