top of page

Orkla Industrimuseum

Orkla Industrimuseum ligger midt i sentrum av Løkken Verk, og her kan du få innblikk i 333 år med gruvehistorie. Her kan du bli nærmere kjent med Gammelgruva, Steinparken, Thamshavnbanen og utstillingene i Informasjonssenteret.

Orkla Industrimuseum

For mer informasjon, besøk gjerne nettsiden til Orkla Industrimuseum

bottom of page