top of page

Thamshavnbanen

Thamshavnbanen ble bygd for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk til utskipningshavna på Orkanger. Alt fra starten ble det også person- og godstransport på Thamshavnbanen. Da banen ble åpnet av Kong Haakon 7 i 1908 var banen mellom Thamshavn og Svorkmo, men byggingen av banen mellom Svorkmo og Løkken Verk var allerede godt i gang og denne strekningen ble åpnet i 1910.

Thamshavnbanen

Det var Christian Thams som la grunnlaget for industriell drift drift i gruvene på Løkken Verk og som grunnla Thamshavnbanen. Banen ble drevet av Chr.Salvesen & Chr. Thams' Communcations Aktieselskap, som var ett datterselskap til Orkla Grube Aktiebolag. 


For mer info om Thamshavnbanen og mulighetene til å reise med denne, se nettsidene til Orkla Industrimuseum

bottom of page