top of page

Orkla Gjestebolig

Orkla Gjestebolig ble bygget av Orkla Grube-Aktiebolag i 1916 som et ledd i den store utbyggingen på Løkken Verk. Orkla Grube og aktiebolag ble etablert i 1904, og i forbindelse med utvidelse av driften og investorer blant annet fra Sverige ble det behov for standsmessig inkvartering på Løkken Verk. Huset ble blant annet brukt i forbindelse med styremøter og andre viktige møter for selskapet. Under navnet Orkla Hotell ble det også drevet som hotell for reisende selgere, og her var også en avdeling for ugifte funksjonærer.

Orkla Gjestebolig

Bygget ble mye brukt mens Orkla hadde hovedkontor på Løkken Verk fram til midten av 80-tallet, og også i årene som fulgte. Fra januar 2016 ble huset overtatt av en stiftelse, og huset drives nå av Bergmannskroa. Byggningen har fordums prakt, og her kan man ha selskaper eller konferanser i herskapelige omgivelser.  Orkla Gjestebolig kan man besøke ifbm arrangement, men det er også mulighet for omvisning for private grupper etter avtale. 

  

bottom of page