top of page

Gammelgruva

Lokalsamfunnet Løkken Verk er bygd opp rundt over 300 år med gruvedrift. Malmen i Løkkenfeltet ble funnet i 1652 og gruvene satt i drift i 1654. Senere viste det seg at dette var en av verdens største forekomster av kobberholdig svovelkis. l de første 250 årene var kobberet hovedproduktet, deretter kom en periode hvor man tok ut både kobber og svovel. De siste driftsårene var kobber, sink og sølv salgsproduktene fra gruvene på Løkken. Gruva ble nedlagt 10. juli 1987, etter 333 år med drift.

Gammelgruva

Malmåren er ca fire kilometer lang. Den starter i dagen ved Gammelgruva og går dypt og langt innover i fjellet til der Astrupsjakten ligger på Bjørnli. Ved Astrup har man fulgt malmåren ned 800-900m. Et besøk i Gammelgruva gir innblikk i gruvedrift i eldre tid. Gammelgruva blir også kalt “Arbeidets og Slitets Katedral”. Her hadde bergmannen en daglig kamp mot den harde malmen for å holde liv i seg og familien. Malmen ble tatt ut ved såkalt fyrsetting. Store bål ble fyrt opp mot bergveggen slik at berget sprakk. Da bålet sloknet og røyken var luftet ut, gikk bergmannen løs med hakke og brøt løs steiner der berget hadde sprukket. Deretter ble malmen båret opp og ut, mens ved ble båret inn og ned. Sakte men sikkert ble gruva større.

Det største rommet du som turist kommer inn i heter Fagerlisalen. Den har en grunnflate på 1.300 kvadratmeter og en takhøyde på 15 meter. Her får du virkelig følelsen av å være i en katedral. Som konsertsal er Fagerlisalen helt unik, med en sjelden fin akustikk. En rekke kjente artister fra inn- og utland har holdt konsert her. Fagerlisalen har også vært arena for teateroppsetninger.

Det var først på 1900-tallet at gruvedrift i industriell målestokk tok til for fullt. Arkitekten Christian Thams startet Orkla Grube-Aktiebolag, og satte igang en av de største industriutbyggingene i Norge på den tiden. Produksjonslokaler, kraftverk, kontorer, forretninger og boliger måtte til i et moderne industrisamfunn. Det var i den forbindelse Thamshavnbanen ble bygget, for å mer effektivt transportere malmen til Orkanger og smelteverket som ble etablert der. Etter kort tid ga imidlertid Thams seg og reiste til utlandet, men det han satte igang vokste til å bli en av landets mest solide bedrifter, og er forløperen til dagens Orkla-konsern.

Du kan lese mer om Gammelgruva, og se åpningstider og annen info på nettsidene til Orkla Industrimuseum

bottom of page